SECURITY SERVICE

Základní kámen firmy Green Guard SE® (dříve Green Guard s.r.o.) byl položen v důsledku poptávky multinárodních koncernů a státních orgánů v roce 1996. Rozhodující byly více než třicetileté mezinárodní zkušenosti managementu, které nás stále výrazně odlišují od konkurence.

Dnes můžeme nabídnout široké spektrum činností. Jsme schopni pokrýt kompletní potřeby bezpečnosti firmy nebo instituce. Mnohé společnosti nám proto zcela svěřují svou bezpečnost, od elektroniky určené pro ostrahu až po nejcitlivější úlohy. Charakteristické je pro nás zejména to, že nenabízíme stereotypní služby, ale individuální řešení přesně přizpůsobená potřebám. Mimořádný důraz přitom klademe na bezpečnost práce, protipožární ochranu, evakuaci a specifické procesy zaměřené na zákazníky.

Jsme si vědomi toho, jakou hodnotou je pověst firmy, a to nám umožňuje preventivním jednáním předem zabránit poškození jejího jména.

Než začneme jednat, zpracujeme pro našeho potenciálního zákazníka vždy zásadní koncepční analýzu rizik. Tento nástroj nám slouží jako podklad pro rozhodování, abychom mohli přesně rizikům zabránit, zmenšit jejich rozsah nebo provést jejich transfer.

V průběhu dlouhodobé působnosti naší firmy jsme si vybudovali rozsáhlé kontakty k oficiálním institucím, které nám napomáhají zejména při řešení mimořádných problémů.

Na naší vlastní „Green Guard SE® Security School“ přednášejí celosvětově uznávaní odborníci nejnovější poznatky a seznamují nás s nejmodernější technikou ze všech sektorů bezpečnosti a umožňují nám tak vzdělávat naše vlastní pracovníky v nejrůznějších oblastech týkajících se bezpečnosti. Nadprůměrné výkony, kterých pak dosahujeme, nám zajistily rovněž nadprůměrné portfolio skvělých zákazníků.

Kontaktujte nás, abyste se mohli seznámit se způsobem naší činnosti a naší profesionalitou pro potenciální spolupráci.

Green Guard SE® si zachovává při své práci absolutní náboženskou, etnickou a politickou neutralitu.

Abychom zachovali diskrétnost vůči našim klientům, nepoužili jsme fotografie z jejich objektů či prostor, nýbrž fotografie volně prodejné.