Mořské pirátství

Pod pojmem pirátství nebo mořské lupičství se rozumějí násilné činy, majetkové delikty nebo omezování svobody, které jsou páchány ze zištných důvodů nějakého vodního dopravního prostředku či letadla na širém moři nebo v jiných oblastech, které nepodléhají žádné státní moci. Státní opatření, i když jsou protiprávní, nepředstavují pirátství. Pirátstvím v pravém smyslu také není pobřežní, říční a vzdušné pirátství.

Pirátství je dnes mezinárodně zakázáno a od června 2008 klasifikováno Organizací spojených národů jako válečný čin. Vzhledem k námořnímu právu se jedná o velmi komplexní problematiku vyžadující profesionální řešení, které vám nabízí náš tým expertů.

Naše služby:

 • poradenství také formou 24-hodinové horké linky
 • školení vedení lodí
 • nasazení týmu Ship Marshall
 • nasazení doprovodných a logistických lodí
 • využití speciální techniky
 • krizový management
  • kontakt s Ministerstvem zahraničí
  • implementace a sestavení krizových štábů
  • krizová komunikace a mediální monitoring
  • psychologická péče o rodinné příslušníky
  • vyjednávání s piráty
  • předání výkupného
 • právní poradenství
 • související bezpečnostní služby pro přístavy

Kontaktujte nás