Bezpečnostní audit

Každý bezpečnostní systém vyžaduje kontrolní mechanismy, obzvláště pokud tento systém existuje již delší dobu. Interní audit, který má určitě také své místo, však často není s ohledem na procedury a technické inovace dostatečně objektivní. Externí audit tak získává více a více na významu.

Na rozdíl od interního bezpečnostního auditu, který je prováděn zaměstnanci provozovatele nebo zaměstnanci dodavatele služeb, je prověrka z venku oproštěna od všech osobních zájmů.

Bezpečnostní audit nabízíme jako nástroj umožňující zavedení komplexní bezpečnosti.

Náš úspěch v oblasti bezpečnostního auditu se opírá v prvé řadě o výcvik pana George J. Grüna v oblasti boje proti terorismu a osobní ochrany ve spojení s jeho dlouholetými zkušenostmi s nadnárodními koncerny z výroby, logistiky, služeb a správy a jejich potřebami.

Vypracování analýzy vylučuje samozřejmě naši účast v navrženém poskytování služeb nebo nasazení techniky. Tímto je zaručeno, že jsme osvobozeni od všech komerčních zájmů.

Optimálním řešením je audit celého systému, nabízíme ale také audity zaměřené na jednotlivé části a podsystémy.
Například:

 • Informační bezpečnost
 • Technické zabezpečení
  - mechanické
  - elektronické
  - kamerový systém
 • Fyzická ostraha
  - Kvalita strážní služby (eventuelně nové výběrové řízení)
  - Směrnice pro výkon strážní služby
 • Manipulace a transport hotovosti
 • Pracovní postupy
 • Evakuace při např. požáru, bombové hrozbě, přírodní katastrofě atd.
 • Boj proti teroru

Náš auditorský team sestává ze specialistů se znalostmi z příslušných oborů.

Kromě toho existuje možnost dohledu nad navrženými opatřeními až do ukončení jejich zavádění.

Kontaktujte nás