Informační službou pro podniky se rozumí systematické informační šetření a analýza pro podniky. Nachází se téměř ve všech obchodních oblastech při každodenním rozhodování, jakož i speciálně v následujících oblastech:

  • prověření skrývaných skutečností personálu (zaměstnanci, vedoucí zaměstnanci atd.), hospodářské pozadí u společných podniků
  • vyšetřování při ztrátě majetkových hodnot
  • pozorování / dohled / sledování průběhu / vypátrání - osobně, technicky
  • důkazová dokumentace
  • obrana proti podvodu
  • informace o konkurenci

Speciální informační služba pro podniky:

  • likvidace škod spojených s pojištěním
  • obchodní činnosti ve východní Evropě

Kontaktujte nás