Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců

Dne 1.1.2009 nabyl účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který přinesl řadu změn i v dalších právních předpisech. Nejpodstatnější změnou je povinnost zaměstnavatele platit zaměstnanci náhradu mzdy ve výši 60% redukovaného průměrného výdělku, a to po dobu od 4. do 14. dne pracovní neschopnosti (za první tři dny zaměstnanci náhrada mzdy nepřísluší, od 15. dne pak vyplácí dávky příslušná okresní správa sociálního zabezpečení). Zaměstnavatel by měl proto ve snaze snižování nákladů provádět kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce jeho zaměstnanci a případně odhalovat zneužívání pracovní neschopnosti. Nabízíme Vám možnost přenést kontrolu dočasně práce neschopných zaměstnanců na nás a my převezmeme tento nesnadný a často nepříjemný úkol. Naše společnost poskytuje tuto službu samozřejmě, stejně jako ostatní služby, profesionálně a v souladu s platnými právními předpisy.

Služby

Kontrolu Vašeho práce neschopného zaměstnance provedeme od 12 do 24 hodin od nahlášení, a to bez ohledu na víkendy a svátky. Pro provedení kontroly od Vás potřebujeme následující údaje: jméno zaměstnance, místo nahlášeného pobytu, počátek pracovní neschopnosti, kontakt na ošetřujícího lékaře a časy případných vycházek. Naše školená kontrolorka provede návštěvu Vašeho práce neschopného zaměstnance v místě nahlášeného pobytu. V případě zastižení mu předá vitamíny, květinu a přání brzkého uzdravení od Vaší společnosti. V případě nezastižení zaměstnance v místě bude vše průkazně zdokumentováno a Vy budete obratem o této skutečnosti informováni.

Ceny

Ceny se řídí počtem Vašich zaměstnanců a rozsahem našich služeb, které mohou zahrnovat následující:
- první kontrolu práceneschopného zaměstnance (předávané vitamíny, taštička, květina a lístek s přáním jsou již obsaženy v ceně),
- druhou a každou další klientem objednanou kontrolu po první návštěvě s negativním výsledkem (zaměstnanec nebyl zastižen),
- poradenství,
- reporting, měsíční přehledy, statistiky atd.,
- celkovou správu této problematiky včetně kontaktu s ošetřujícím lékařem resp. okresní správou sociálního zabezpečení.

Samozřejmě jsme otevřeni všem Vaším přáním a potřebám.

Kontaktujte nás