Rizika pro podniky

V naší šestnáctileté historii spolupráce s mezinárodními koncerny jsme byli konfrontováni s nejrůznějšími problémy.

Krize přichází ve většině případů nečekaně a vyžaduje rychlé, účelné a promyšlené jednání. Kdo se teprve teď musí starat o organizační rámcové podmínky, ztrácí drahocený čas. Tomu se však dá předejít díky nezbytnému preventivnímu krizovému managementu.

Poškození dobré pověsti zveřejněnými skandály, vydíráním či špionáží může způsobit značné škody, které mohou ohrozit samotnou existenci podniku. Ačkoliv má většina globálně působících firem plány pro případ nouze, stále je na základě národních specifik nutná spolupráce s místními organizacemi.

Znalost mentality etnických skupin a kontakty se státními úřady nemohou nahradit žádný takto skvěle vypracovaný nouzový plán.

Poškození image má negativní vliv na obchodní vztahy, dochází ke ztrátě hodnoty podniku. Na straně jedné je ochrana proti poškození a omezení škod, na straně druhé zachování základních procesů. Podnik neohrožují pouze samotné škody, ale především přerušení provozu, zastavení výroby a ztráty příjmů, které vzniknou v důsledku prostojů.

Kontaktujte nás