Šetření majetku

Šetření pro banky

Banky a spořitelny potřebují pravidelně velké množství investigativních služeb. Právě likvidační a právní oddělení musí pravidelně zjišťovat pobyt zmizelých osob, hledá informace o původu majetku nebo pátrá po ztracených zárukách. Někdy také platí, že je nutné insolvenční delikty nebo jiné hospodářské trestné činy dokázat, aby byla doložena ručitelská skutková podstata, na jejímž základě může být provedena exekuce soukromého majetku dlužníka.

Green Guard SE vám poskytuje:

  • vyšetřování při podezření na trestný čin
  • hledání zmizelých osob
  • rešerše k majetkové situaci v tuzemsku i zahraničí
  • pátrání po movitostech a jiných zárukách, včetně jejich zajištění
  • hospodářské informace a zprávy o skrývaných skutečnostech osob a pozadí podniků

Naše služby poskytujeme již několika bankám. Pokud také potřebujete naši pomoc, kontaktujte nás. Obratem vás kontaktujeme a sjednáme si s vámi schůzku.

Kontaktujte nás